این پروژه در زمینه تولید و فروش تجهیزات زیر انجام شده است.

1- خرید اتصالات دسترسی (Access Fitting)

2- لوازم جانبی کوپن (Solid Plug & Holder)