ترانسمیتر خوردگی جریان الکتریکی را با دقت بسیار بالا به پراب تزریق و سپس مقدار ولتاژ را اندازه گیری و با استفاده از رابطه V=IR مقدار مقاومت الکتریکی المان خورده شده را محاسبه می کند. با توجه به اینکه میزان تغییر مقاومت الکتریکی متناسب با ضخامت از دست رفته المان خوردگی می باشد از این رو می توان به راحتی نرخ خوردگی را محاسبه نمود. مقاومت های محاسبه شده در صورت تایید کاربر در حافظه دستگاه ثبت شده و در پایان کار به کامپیوتر یا اتاق کنترل منتقل می شوند. در تصویر زیر پکیج کامل یک ترانسمیتر خوردگی را مشاهده می کنید.

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه کنید.