پروب (پراب) خوردگی هیدروژنی سطحی مدل HP-3000 معمولا از جنس لوله تحت پایش ساخته می شود. این نوع پراب شامل دو قسمت مونتاژ شده به یکدیگر می باشد که قسمت اول شامل گیج های فشار، دما و شیر تخلیه و قسمت دوم شامل سنسور هیدروژن و زین اسبی (Saddle) می باشد.