جهت تعویض کوپن و پروب به‌صورت ایمن در خطوط لوله یا مخازن پرفشار (در حین بهره برداری) از رتریور و سرویس ولو استفاده می گردد. با توجه به اینکه عملیات خارج کردن و نصب کردن مجدد کوپن خوردگی و پراب خوردگی اغلب در فشارهای بالا انجام می گردد لذا همواره احتمال خطر نشت سیال و انفجار ناشی از فشار و سیالات آتشگیر (مانند نفت یا گاز) وجود دارد. از این رو ضروری است رتریور و سرویس ولو از قابلیت اطمینان بالایی بر خوردار بوده و میزان خطرات را به صفر برساند. در عین حال کار کردن و حمل و نقل آن نیز به سهولت انجام گردد. این شرکت با باز طراحی مجدد نمونه های موجود، موفق به ساخت نمونه های  سبکتر، با کارایی بالاتر و ایمن تر شده است. لازم به ذکر است که تمامی بازرسی های انجام شده (آزمون تحمل فشار، مواد اولیه ساخت) دارای تاییدیه شرکت اس جی اس می باشند. همچنین Retriever و Service Valve تولیدی قابلیت تعویض کوپن ها و پراب های خوردگی برند های بین المللی مانند Rose، Roxar و Cosasco را دارا می باشد.

رتریور و سرویس ولو در دو کلاس فشاری به شرح ذیل موجود می باشند:

  • فشار تا 250 بار، دما 20- الی 200 درجه سانتی گراد
  • فشار تا 120 بار، دما 20- الی 200 درجه سانتی گراد

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.

retriver-service-valve