کوپن خوردگی یکی از ابزارهای پایش و اندازه گیری نرخ خوردگی داخل لوله هاست که در اشکال مختلفی تولید می شود. محصولات تولیدی این شرکت در اشکال نـواری و دیسکی با متریال های مختلف مورد نظر کارفرما تولید می شوند. کروژن کوپن پس از نصب روی پایه نگهدارنده (کوپن هولدر)، توسط رتریور و سرویس ولو در درون لوله یا مخزن قرار داده می شود. علاوه بر محصولات مذکور، کوپن های خوردگی تحت تنش (Stressed Coupons)، کروژن کوپن جوش شده (Welded Coupons) و سایر کوپن های خاص قابل تولید و ارائه می باشند.

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.