رتریور مدل RK-3600 به همراه سرویس ولو مدل SV-3600 برای تجهیزات دسترسی دو اینچ مورد استفاده قرار می گیرند. قسمت های اصلی شامل شفت دندانه دار، محفظه (تیوب) بالا و پایینی می باشند. تمامی اجزا مطابق الزامات استاندارد NACE MR0175/ISO15156-1 می باشند.

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.

ابعاد و اندازه های رتریور و سرویس ولو و متعلقات مربوطه به شرح جداول زیر می باشند.

متعلقات جانبی رتریور به شرح زیر می باشد: