پراب خوردگی مقاومت الکتریکی یکی از سریع ترین ابزارهای تعیین نرخ خوردگی داخلی لوله ها و مخازن می باشد. این نوع پروب ها نرخ خوردگی را بر اساس تغییرات مقاومت الکتریکی المان (در معرض سیال) نسبت به المان مرجع (مانت شده در داخل پراب و بدون تماس با سیال) اندازه گیری می کنند. این ابزار اندازه گیری الکتریکی را می توان فارغ از نوع سیال و محیط، برای اندازه گیری نرخ خوردگی و همچنین تعیین بازده و عملکرد بازدارنده ها استفاده نمود. مجموعه پروب خوردگی این شرکت، در مدل ها و طول های مختلف (از لوله 2 تا 36 اینچ) تولید می شوند.

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه کنید.

probe