پراب مدل ER-1000 دارای سنسوری ورقه ای شکل و مانت شده در رزین است (Flush). طول پراب ثابت و مناسب برای نصب در تجهیزات دسترسی دو اینچ بوده و قابل کاربرد در فشار و دماهای بالا می باشد. طراحی پراب به گونه ای است که شبیه سازی واقعی از خوردگی سطح لوله یا مخزن را ارائه می دهد. همچنین در صورت انتخاب پراب با طول مناسب، امکان توپک رانی خط لوله بدون خارج کردن پراب میسر می گردد. المان های خوردگی با توجه به طول عمر و میزان حساسیت پراب در دو ضخامت متفاوت ارائه می شوند.

بدنه پراب و سنسور به تزتیب از فولاد زنگ نزن 316 و فولاد C1018 می باشند ولی در صورت درخواست مشتری، متریال های جایگزین قابل ارائه است. به دلیل نصب پراب بوسیله hollow plug، خارج کردن آن با استفاده از رتریور و بدون قطع جریال سیال امکان پذیر است.

تذکر: جهت سفارش گذاري به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.