خدمات پس از فروش

این شرکت خود را موظف به انجام خدمات ذیل می داند:

1- در صورت بروز هرگونه مشکل، تیم پشتیبانی در اسرع وقت در محل حاضر خواهد بود.

2- با توجه به تخصصی بودن ابزارهای اندازه گیری نرخ خوردگی و همچنین نصب کوپن و پراب با رتریور، آموزش های اولیه مورد نیاز می باشد که تماما توسط متخصصین این شرکت و در محل مورد درخواست کارفرما ارائه خواهد شد.

3- در صورت تشخیص متخصصین این شرکت (پس از بازرسی) قطعات به شرکت منتقل شده و در صورت لزوم با قطعات جدید تعویض خواهند شد.

آموزش

در صورت درخواست مشتریان، دوره آموزشی خوردگی در محل این شرکت یا محل مورد درخواست کارفرما برگزار خواهد شد. این دوره ها عبارتند از:

1- دوره عمومی خوردگی و مبانی آن (شامل الکتروشیمی خوردگی، انواع خوردگی و روش های مقابله)

2- مبانی و روش های مانیتورینگ خوردگی داخلی و نحوه انتخاب آن ها

3- دوره تخصصی انتخاب متریال برای صنایع بالادستی نفت و گاز