یکی از ابزارهای اندازه­ گیری نرخ خوردگی داخلی لوله­ ها، کوپن های خوردگی است که در شکل های مختلفی تولید می شوند. محصولات تولیدی این شرکت به‌صورت نـواری و دیسکی با متریال ها مختلف ارائه می گردند. کوپن های مذکور پس از نصب روی پایه نگهدانده توسط رتریور و سرویس ولو در درون لوله یا مخزن قرار داده می شوند. علاوه بر کوپن­ های مذکور، سایر کوپن ها مانند کوپن­ های تحت تنش (Stressed Coupons)، کوپن­ های جوش شده (Welded Coupons) و سایر کوپن های خاص قابل تولید و ارائه می باشند.

تذکر: جهت سفارش گذاری به کاتالوگ محصولات مراجعه شود.