1- یازدهمین نمایشگاه بین المللی تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان:

زمان: 22 تا 25 آذرماه سال 1398

محل: اهواز، محل دایمی نمایشگاه های بین المللی خوزستان

شماره غرفه: M5